Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ.ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส... (16 มิ.ย. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส... (16 มิ.ย. 2564)  

โครงการป้องกันและควบคุมไข... (12 มิ.ย. 2564)  

คณะกรรมการออกตรวจรับงานจ้... (08 มิ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการตำบลโนนสม... (08 มิ.ย. 2564)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (09 เม.ย. 2564)

โครงการประชุมประชาคมจัดทำ... (01 เม.ย. 2564)

โครงการทำความสะอาดถนนสายห... (28 พ.ค. 2563)

โครงการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษ... (28 เม.ย. 2563)

โครงการ MOU อบต.โนนสมบูรณ... (17 ก.พ. 2563)

โครงการกีฬาประจำตำบลโนนสม... (09 เม.ย. 2561)

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรด... (24 เม.ย. 2558)

กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันรา... (07 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยเส... (27 มี.ค. 2558)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (25 ก.พ. 2558)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท... (24 ก.พ. 2558)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (21 ม.ค. 2558)

โครงการอบรมให้ความรู้และป... (29 ส.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบ... (29 ส.ค. 2557)

โครงการทำความสะอาดถนนสายห... (29 ส.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 /2563 (01 ธ.ค. 2563)  
กำหนดเกณ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจ... (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำ... (11 มิ.ย. 2563)  
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน (26 พ.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คั... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ (17 มี.ค. 2563)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปี 2563 (03 มี.ค. 2563)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (01 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ต.ค. 2562)
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (04 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (18 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 ส.ค. 2562)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้ามอ่างเก็บน้ำห้วยปูน บ้านป่า... (27 ส.ค. 2562)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายป่าพอก 4 หมู๋ที่่ 1 บ้านป่าพอก (27 ส.ค. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (02 ส.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเกษม (ถนนสายโนนเกษม - รอบป่... (01 ส.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข ถนนสายแสนสุข 7 (หลังเม... (01 ส.ค. 2562)
Responsive image
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ... (08 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ... (06 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เว... (28 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื... (10 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบ... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบ... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือก... (27 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา... (18 พ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และเปลี... (04 ก.พ. 2559)
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงา... (25 ม.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อ... (23 เม.ย. 2558)
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์ก... (29 พ.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th