Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบุูรณ์ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบป... (01 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการาจัดซื้อจ... (01 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (31 ต.ค. 2560)  
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2560)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (09 พ.ค. 2560)
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10 ต.ค. 2559)
ประกาศรายงานแผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 (20 มิ.ย. 2559)
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2559 (27 พ.ค. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (26 พ.ค. 2559)
คู่มือการให้บริการ (27 เม.ย. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (27 เม.ย. 2559)
ประกาศแบบรายงานผลการการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (31 มี.ค. 2559)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 มี.ค. 2559)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (15 มี.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยน... (25 ม.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี... (06 ต.ค. 2558)
หนังสือประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านกวา... (25 มิ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านกวางดีด (25 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห... (15 ส.ค. 2559)  

ต้อนรับพนักงานโอนย้าย (02 ส.ค. 2559)  

กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริ... (19 เม.ย. 2559)  

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื... (19 เม.ย. 2559)

โครงการประชาคมตำบลโนนสมบู... (19 เม.ย. 2559)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (19 เม.ย. 2559)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (19 เม.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมและการดูงาน... (19 เม.ย. 2559)

โครงการ MOU อบต.โนนสมบูรณ... (17 ก.พ. 2559)

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแ... (02 ก.พ. 2559)

งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 25... (19 ม.ค. 2559)

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (19 ม.ค. 2559)

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า... (05 ม.ค. 2559)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่... (21 ธ.ค. 2558)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประ... (21 ธ.ค. 2558)

พีธีพระราชทานเพลิงพระศพสม... (21 ธ.ค. 2558)

นิทรรศการงานวิชาการศูนย์พ... (28 ก.ย. 2558)

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความส... (28 ก.ย. 2558)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิ... (17 ส.ค. 2558)

ประชุมสัญจร (07 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 11 บ้านกวา... (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางป่าก้าว - แก้งขอ หมู่ที่ 4 บ้าน... (02 มี.ค. 2561)  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 11 บ้านกวางดีดบูรพา (28 ก.พ. 2561)  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางป่าก้าว - แก้งขอ หมู่ที่ 4 บ้านป่าก้าว (28 ก.พ. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน มกราคม 2561 (02 ก.พ. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 (31 ม.ค. 2561)
(08 ม.ค. 2561)
(25 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลื่อม คสล. ม.11 (15 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้าง ศาลาพักศพ ม.6 บ้านแสนสุข (25 ก.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทางหน้าวัดกวางดีด ม.2 บ้านกวางดีด (25 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้าง ศาลาพักศพ ม.11บ้านกวางดีดบูรพา ต.โนนสมบูรณ์ อ.นจาจะหลวย (11 ก.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางโคกเทียม-บ้านโนน ม.3 บ้านโคกเทียม ต.โนนสมบูรณ์ อ.นา... (11 ก.ค. 2560)
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด5ช่อง หมู่ที่11 บ้านกวางดีด ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะ... (20 มิ.ย. 2560)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาบทาง แสนสุข-ฝั่งเพ หมู่ที่6 บ้านแสนสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะ... (20 มิ.ย. 2560)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาบทาง ป่าพอก-โสกแสง หมู่ที่1 บ้านป่าพอก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะ... (20 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางโนนคูณ-โพนแอ่วขัน(ตามแบบ อบต. กำหนด) หมู่ที่7 บ้... (13 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างว่างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบต. กำหนด)... (13 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (02 มิ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 หรือพื้นที่ดำเนินการ... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และเปลี... (04 ก.พ. 2559)  
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงา... (25 ม.ค. 2559)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อ... (23 เม.ย. 2558)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน (20 มิ.ย. 2555)
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์ก... (29 พ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่า... (03 ต.ค. 2554)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนั... (09 ส.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th