Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
    เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   
 เส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลเป็นถนนลูกรัง 

การโทรคมนาคม
     มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS TRUE

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 7 สาย 
     ได้แก่ 1.ห้วยกะตอน  2.ห้วยเทียมใหญ่  3.ห้วยเทียมน้อย  4.ลำห้วยนางนี  5.ลำห้วยมะลิ  6.ลำห้วยปูน  7.ลำห้วยโจด


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      ฝาย จำนวน 5 แห่ง
       ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
  

การจัดการศึกษา
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้
        
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านโนนบก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านป่าก้าว ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านแสนสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
        4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเทียม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านโคกเทียม ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี


ข้อมูลอื่น ๆ
     มวลชนจัดตั้ง
          - อปพร. 102 คน
    


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th