Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการกีฬาประจำตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

17 ก.พ. 2559
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการ MOU อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ อบจ.อุบลราชธานี อนุรักษ์แหล่งน้ำขุดลอกฮ่องตาแดง

07 ส.ค. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ประชุมสัญจร

25 มิ.ย. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ สมศ. สรุปผลการตรวจประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว

28 พ.ค. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการทำความสะอาดถนนสายหลัก 4029 ประจำปีงบประมาณ 2558

28 เม.ย. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และโรงเรียนในเขตพื้นที่

24 เม.ย. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

07 เม.ย. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ กิจกรรมเนื่องในคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

27 มี.ค. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยเสพติด ครั้งที่ 16

25 ก.พ. 2558
อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 (2559-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th