Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันเปตอง ปรองดอง สมานฉันท์ ภายในตำบล
Responsive image
กิจกรรมแข่งขันเปตอง ปรองดอง สมานฉันท์ ภายในตำบล
ระหว่าง วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2557 
ครั้งที่ 1/2557
                                                                         มีนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ประเเภท ดังนี้
  
                                                                        1. ประเภทเดี่ยว                                            จำนวน      26     ทีม
                                                                        2. ประเภททีม คู่                                           จำนวน      14     ทีม
                                                                        3. ประเภททีม ผสม                                      จำนวน        8     ทีม
                                                                        4.ประเภททีม  3  คน อายุไม่เกิน  15  ปี           จำนวน        5     ทีม

 
   สรุปผลการแข่งขัน
                                                                                                                    ประเภท เดี่ยว

                                                                                  ชนะเลิศ อันดับที่ 1     นายกิตติพันธ์  ตีระภักดิ์
                                                                                                 อันดับที่ 2     นายศิริวัฒน์  ทองเพชร
                                                                                                 อันดับที่ 3     นายสุนันต์  นะโส
                                                                                                 อันดับที่ 4     นายจิระ  สาวิสา


                                                                                                                     ประเภททีม คู่

                                                                                 
ชนะเลิศ อันดับที่ 1   ทีมลาบขม
                                                                                                  อันดับที่ 2   ทีมป่าพอก 2
                                                                                                  อันดับที่ 3   ทีมป่าพอก 1
                                                                                                  อันดับที่ 4   ทีม อบต.

                                                                                                                 ประเภททีม ผสม

                                                                                 
 ชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทีมป่าพอก 1
                                                                                                 อันดับที่ 2  ทีมป่าพอก 2
                                                                                                 อันดับที่ 3  ทีม อบต.
                                                                                                 อันดับที่ 4  ทีมรองถอ

                                                                                                 ประเภททีม 3 คน อายุไม่เกิน 15 ปี

                                                                                  ชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทีมดรีมทีม
                                                                                                  อันดับที่ 2  ทีมสุดเท่ห์
                                                                                                  อันดับที่ 3  ทีมเต็งหนึ่ง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2557