Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายถวิล มีชัย
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิชัย เกษแก้ว
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบรรจง คำแดง
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายประชิด สีแสด
ส.อบต.หมู่ 1
Responsive image
นางประยูร บัวใหญ่
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายหัส ชาวทอง
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายทองใส ไชยคำ
ส.อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายมนูญ จำปาแดง
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายประสิทธิ์ ศิริจันทร์
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
ว่าง
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางอุราพร ประทาน
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสุทัศน์ ภูมิลำเนา
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายทองใบ แสงขาว
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายสุวรรณ พนาสนธ์
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายสุนันต์ นะโส
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายเพ็ง สุดเต้
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายหวังดี บุญเรือง
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายจำเนียร ธรรมเจริญ
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายสุวรรณ ทองสรรค์
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายสำลี กองมาศ
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายประยูร ลายสาน
ส.อบต. หมู่ 10
Responsive image
Responsive image
นายทองดี ศิริโม้
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th