Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายชัยภัทร บุญล้อม
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
-
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางอัจฉราภรณ์ นวลตา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางจิราพรรณ นามวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
นางอ้อย บุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านแสนสุข
Responsive image
นางสาวอรทัย สุขผล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯบ้านโคกเทียม
Responsive image
นางบุญชู มีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวภัทรวดี มงคลการ
ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
นางกัลยา สุดเต้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านแสนสุข
Responsive image
นางหวาน จำปาแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโคกเทียม
Responsive image
นางสาวฉลวยศรี สีดำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวเดือนเพ็ญ สาวิสา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านป่าก้าว
Responsive image
นางสาวปรัชญา คำแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านโนนสมบูรณ์
Responsive image
นางสาวสิรินนาถ สูงเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 
บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280
โทรศัพท์ : 0-4586-0208  โทรสาร : 0-4586-0208  อีเมล์ : admin@nonsombool.go.th
Powered By nonsombool.go.th