Hot News :

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื่อจัดให้มีความสว่างในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่

วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2565 11:09

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจัดให้มีแสงสว่างมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ