Hot News :

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันพุธ

วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 08:38

23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันเก็บขยะ บริเวณอาคารสำนักงาน ก่อนปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ