Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 12-01-2566 ] Hits:18

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื่อจัดให้มีความสว่างในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจัดให้มีแสงสว่างมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-04-2565 ] Hits:331

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565

เมื่อวันที 1 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565

[ 01-04-2565 ] Hits:379

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่

27 มกราคม 2565 นายสุพรรณ ปรากฏ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุดเต้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3 ,6,11

[ 23-03-2565 ] Hits:259

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ