Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื่อจัดให้มีความสว่างในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจัดให้มีแสงสว่างมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-04-2565 ] Hits:267

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565

เมื่อวันที 1 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565

[ 01-04-2565 ] Hits:298

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่

27 มกราคม 2565 นายสุพรรณ ปรากฏ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุดเต้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3 ,6,11

[ 23-03-2565 ] Hits:212

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันพุธ

23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันเก็บขยะ บริเวณอาคารสำนักงาน ก่อนปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร

[ 23-03-2565 ] Hits:218

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ