Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำ กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดประชุมจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้จ่ายเงินสะสม 

 เมื่อวันที่8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

27 มกราคม 2565 นายสุพรรณ ปรากฏ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุดเต้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3 ,6,11

23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันเก็บขยะ บริเวณอาคารสำนักงาน ก่อนปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร

เมื่อวันที 1 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เมษายน 2565 <

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดย นายสุพรรณ ปรากฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจัดให้มีแสงสว่างมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ