Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางทองรักษ์ ดวงกองเงิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 098-5842599

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายสมปอง ทองเบ้า

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นางสิริพักตร์ ศิริจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นางทองรักษ์ ดวงกองเงิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 098-5842599

นางสาวกมลวรรณ การินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 0xx-xxxxxxx

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ