Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 00:00
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกาศผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ